Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubawie informuje, że w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu zostały złożone 2 oferty.

Prezesem Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Lubawie został wybrany Pan Bolesław Zawadzki, z którym Rada Nadzorcza podpisała umowę.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ochrony przed atakami CSRF oraz do przekazywania danych formularza pomiędzy wyświetleniami strony.